Skårere i laben

Skårere i Kvalitetslaboratorium for psykoterapi
Bilde: Skårere i Kvalitetslaboratorium for psykoterapi, fra venstre til høyre: Kjetil Bremer, Espen Folmo, Sigmund Karterud og Kristoffer Walther.

Espen Folmo er ansatt som daglig leder av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), og har deltatt i opplæring som MBT-skårer og -terapeut med professor Sigmund Karterud og Finn Skårderud. Han arbeider også som mentaliseringsbasert terapeut ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus (OUS). Han er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo. Fra 2009 til 2011 var han tilknyttet forskningsprosjektet til professor Leigh McCullough ved Modum Bad (PROCMAP). I tillegg er Folmo stipendiat ved OUS.

Kjetil Bremer er ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Bremer er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo (2010), og har erfaring med poliklinisk individualterapi med voksne. Tidligere arbeidet Bremer med psykoterapiforsking ved Modum Bad, under ledsagelse av professor Leigh McCullough. Arbeidet inkluderte videobasert skåring av terapi med skåringsverktøyene ATOS og PQS. Bremer er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har også fordypning i mentaliseringsbasert individualterapi, og har gjennomført kurs i MBT-skåring med Sigmund Karterud.

Kristoffer Lygren Walther er psykologspesialist, og ansatt ved Seksjon for personlighetspsykiatri. Walther har deltatt i opplæring som MBT-skårer med Sigmund Karterud, og gått kurs i "Mentaliserings-basert individualterapi" ved Institutt for mentalisering. I tillegg til kompetanse innenfor MBT-vurderingsskala, er han tidligere sertifisert i anvendelsen av Leigh McCulloughs "Achievment of Therapeutic Objectives Scale" (ATOS) og har også kompetanse og erfaring i bruk av "Affect Attunement Scale" (AAS), utviklet av Martin Svartberg og kollegaer.

Sigmund Karterud er professor i psykiatri og administrativ og daglig leder av Institutt for Mentalisering. Han er tidligere avdelingsoverlege ved Seksjon for personlighetspsykiatri, Oslo universitetssykehus og tidligere leder av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo. Professor Karterud var sentral i oppbyggingen av Kvalitetslaboratorium for psykoterapi, og har lært opp de andre skårerne i laben.

 

< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT