Klinisk tilbakemelding

I tillegg til tallskårer returnerer laben også en detaljert klinisk tilbakemelding til terapeuten, hvor fokus er på veilede terapeuten til økt MBT etterlevelse og kvalitet. Et viktig første steg i slike tilbakemeldinger er å gjenfortelle innholdet i timen i lys av mentaliseringsteori.

< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT