Hvordan benytte laben?


Illustrasjon: Hovedpunkter for å sende inn​ (databehandleravtale, samtykkeerklæring, opptak, sende inn, retur) til MBT-laben.

Så fort avdelingsleder/avdelingssjef på din institusjon har signert databehandleravtale med OUS, kan du som terapeut enkelt sende inn til MBT-laben. Alt du trenger er samtykkeerklæring fra pasient og din egen signatur. På grunn av norsk lov (personvern) benyttes kun Posten som innsendingsmetode. Putt opptaket (minnepinne/DVD) i en konvolutt og send til oss. Det er en fordel å benytte kryptert eller passordbeskyttet minnepinne, men du er uansett beskyttet av postlovens § 9 og 13 (ikke lov for andre enn mottaker av et brev å åpne det).

 
  1. Avtale. Brukerne gjør en skriftlig avtale med MBT Kvalitetslaboratorium via e-post om at de kan nytte laboratoriets tjenester.
  2. Samtykkeerklæring. Terapeuten har ansvar for at pasienten underskriver ensamtykkeerklæring før videoopptak. Skjema for samtykkeerklæring lastes ned her. Skjemaet beholdes av terapeuten.
  3. Opptak. Terapeuten tar videoopptak av terapien. Det er å foretrekke at pasientens ansikt kommer tydelig frem i videoen, men vedkommende kan også filmes bakfra. Det er en fordel om også terapeutens ansikt kommer frem i videoen.
  4. Videoinnhold. Videoen skal ikke inneholde bruk av fullt navn på pasienten eller pasientens nærmeste, og skal ikke inneholde personalia som fødselsnummer.
  5. Format. Videoen må være i, eller konverteres til, digitalt format. Videoen overføres til DVD eller minnepinne.
  6. Rekvisisjon. Terapeuten fyller ut en rekvisisjon med opplysninger som er nødvendig for å kunne gjøre en reliabel vurdering av terapien. Terapeuten signerer en erklæring om at pasientsamtykke er innhentet.
  7. Databehandleravtale. Ved første gangs bruk av MBT kvalitetslaboratorium signeres databehandleravtale av en med myndighet til dette i foretaket (nivå 3-leder eller tilsvarende) og terapeuten som skal sende inn videomateriale. Avtalen er formell og omfattende (7 sider), men er i hovedsak en beskrivelse av juridiske og praktiske forhold knyttet til ivaretagelse av helseopplysninger som MBT kvalitetslaboratorium (databehandler) står for. Se mal for databehandleravtale. Signert avtale returneres til MBT-lab sammen med videoopptak og rekvisisjon. Ved senere bruk av MBT kvalitetslaboratorium, benyttes kun den forenklede databehandleravtalen: Forenklet databehandleravtale. Påse at adressen er korrekt.
  8. Skåring. Videoen skåres vanligvis innen en måned.
  9. Tilbakemelding. MBT-skåreren lager en skriftlig tilbakemelding som inneholder en intervensjonsprofil.
  10. Retur. Tilbakemelding og skåring returneres til bruker sammen med tidligere mottatt DVD eller minnepinne per post.

 

 

 
< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT